Skibby Brandvæsen

Adresse
Selsøvej 5 B
4050 Skibby

E-mail:
Tlf.: 42328671

Organisation: Kommunal

Administration

Kenneth Rose'n
Arbejdsmiljørepræsentant

Kommune
Tlf.: 47528033
Martin Bjørling Thomsen
Tillidsmand
Holdleder
Kommune
Tlf.: 29467093
mikro.thomsen@gmail.com