Skibby Brandvæsen

Adresse
Selsøvej 5 B
4050 Skibby

E-mail:
Tlf.: 42328671

Administration

Kenneth Rose'n
Arbejdsmiljørepræsentant

Kommune
Tlf.: 47528033
Thomas Balslev
Tillidsmand

Kommune
Tlf.: 23718757
thomas@fam-balslev.dk