Om LFDB

LFDB's funktioner og formål

 

Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk blev stiftet 19. november 1983 som faglig organisation for deltidsansatte brandmænd i Danmark.

Landsklubben har overenskomster med Kommunernes Landsforening og Falck.

I alt ca. 90% af samtlige deltidsansatte er organiseret i "Landsklubben", som vi kaldes i daglig tale.

Landsklubben yder faglig hjælp til medlemmer på alle stationer. Eksempelvis i overenskomstspørgsmål, arbejdsskadesager, A-kassespørgsmål og uddannelse.

Der arrangeres kurser, ligesom vi deltager i møder af forskellig art på stationerne.

Det er vort mål, bl.a. ved hjælp af vort blad "Landsklubben", som udkommer hvert kvartal, at være debatskabende og i det hele taget øve indflydelse på beredskabsfaglige spørgsmål på alle niveauer.

Ønskes yderligere oplysning om organisationens struktur og virksomhed, kan der rettes henvendelse til LFDBs bestyrelse.