Giro-opkrævninger udsendt

01. marts 2022

Så er der udsendt giro-opkrævninger for kontingent 2022.

Giro-opkrævningen er sendt til stationens tillidsmand/kontaktmand.

Seneste betalingsfrist d. 15. marts 2022.

Denne frist bedes venligst overholdt.

Indbetalingen markeres med jeres stationsnavn