Ekstraordinær generalforsamling 31. oktober 2021

29. september 2021

Der er tidligere indkaldt til Ekstraordinær generalforsamling
i henhold til LFDB’s vedtægter.


Søndag d. 31. oktober 2021
Kl. 13:00


Den ekstraordinær generalforsamling finder sted på følgende lokalitet;


Comwell H. C. Andersen Odense
Claus Bergs Gade 7
5000 Odense


Dagsorden ifølge Vedtægterne
På valg er følgende:
Kasserer: Helmer Nielsen (Modtager genvalg)
1. suppleant
2. suppleant
Valg af revisorsuppleant


Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.


Der bliver som sædvanligt serveret en sandwich eller lignende til deltagerne mellem 12.00 og 13.00