Aflysning af generalforsamlingen d. 18. april 2020

23. marts 2020

Generalforsamlingen skulle have været afholdt lørdag d. 18. april på Station Randers.

Generalforsamlingen aflyses hermed.

Der indkaldes til ny generalforsamling når omstændighederne har ændret sig.

Hold øje med indkaldelse i vores blad eller her på hjemmesiden.

På bestyrelsens vegne

Jan Hammer

Formand